Rosters equipos

23-01-2019

Wardain

Lamabear

Xico

XDSMILEY

Skain

02-06-2019

Wardain

Lamabear

Xico

NiXERiNO

Trymbi